Välkommen till Teleseum

Har du lumparminnen? Har du gjort värnplikten eller arbetat med lednings- och sambandssystem inom Försvarsmakten vill vi gärna ha dina berättelser och bilder som vi vill publicera här på vår site. Skicka dem till lumparminnen(snabel-a)teleseum.se

Radiolänk

TELESEUM skall

  • vara Sveriges telemuseum med inriktning mot civil och militär kommunikation.värna och bevara det tekniska kulturarvet inom tele- och ledningssystemsektorn inom både försvarssektorn som den civila delen av totalförsvaret.
  • väcka intresse för denna utveckling och föra arvet vidare.
  • dokumentera den teletekniska utvecklingen som skett och fortgår inom det svenska försvaret.
  • tillvarata det industriella arvet av den telekommunikationsutveckling som skett i landet. Sverige har varit världsledande i denna utveckling
  • ha en hög grad av interaktivitet för att attrahera besökare i alla åldrar och genus, vara ett upplevelsecentrum där experimentlustan hos besökarna tillgodoses
  • utveckla ett nära samarbete med skolor i alla stadier för att entusiasmera ungdomar i den teletekniska utvecklingen och förståelsen

Vision
Visionen för TELESEUM är att skapa en mötesplats för kulturhistoriska evenemang av olika slag med totalförsvarsanknytning. Ett museum som inte bara visar den teletekniska utvecklingen av militära och civila ledningssystem under 1900-talet, utan även fragment av svensk försvarshistoria.