Flygdel

Luft_4

Bilden visar ett system där delar kommer att visas på museet.

Flygvapengruppen har listat och påbörjat kartläggning av FV ledningssystem. Vi kommer att kraftsamla på den materiel som, i ett första steg, skall ställas ut på museet. Därutöver underhåller vi tidigare driftsatta delar av en rrgc/T och ett driftsatt StriC- 90 bord.

Stric-översikt