Marindel

Kustforsvarssystem

Teleseum har i sina samlingar marina sambands- och ledningssystem som utgått ur krigsorganisationen och som avvecklats (skrotats). Dessa system/utrustningar har funnits ombord på fartyg och båtar, i berganläggningar eller i transportabla vagnar/hytter. Teleseum kommer att ställa ut några av de aktuella systemen och visa upp dem på ett sätt som i görligaste mån efterliknar den installation/uppställning som de ursprungligen kom från.

Här följer en kort presentation av några av de system som kommer att ställas ut samt bilder från den aktuella installation/uppställning som ska utgöra inriktning vid museets utställningsplanering. De fasta anläggningarna var ner sprängda i berg och ett exempel på utformning av en berganläggning visas för att tydliggöra arbetsmiljön för förbandet.
Flertalet av bilderna är tagna av Sven-Göran Palm och Tommy Hansson

Ledningssystem i Sjöbevakningscentralen

För sjöbevakningen användes det datoriserade systemet STINA. Med information från ett antal anslutna radarstationer skapades en lägesbild och intressanta mål följdes. 400 mål kunde maximalt följas automatiskt. STINA användes främst för uppföljning av den kustnära sjötrafiken. I sjöbevakningscentralen fanns även tablåer, kartor, register mm. Kontakt med egna förband och civil sjöfart skedde via marina radiostationer och via kustradiostationerna.

stina clip_image002 radar-ani

Vyer från olika stridsledningscentraler på båtar.

Slc på robotbåt (Maril 880)
Slc på robotbåt (Maril 880)

 

Slc på patrullbåt (arte 726)
Slc på patrullbåt (arte 726) 

Stridslednings- och eldledningssystem i batteri ERSTA stridsledningscentral

För insats mot sjömål (invasionsföretag) fanns stridsledningssystemet Strika 85 och artillerieldledningssystemet Arte 724. Dessa system var installerade i batteriets stridsledningscentral, slc, tillsammans med sambandsutrustning, spaningsutrustning, kartor, tablåer, tabeller och annan utrustning som behövdes för ledning av förbandet. Samband med andra förband och fartyg gick via det marina trådnätet och via marina radiostationer

Strika-systemet fanns i olika konfigurationer vid brigad-, bataljon-, batteri-staberna. Bilderna visar en bataljonskonfiguration och en batterikonfiguration

 clip_image008 STRIKA-85

Radar PS 821

PS- 821/T, en bärbar radar för närspaning som anskaffades under senare delen av 60-talet och början av 70-talet. Användes för målföljning vid lätta robotbatterier (Rb 52) och som spaningsradar.

Radarn var uppdelad i ett antal enheter som kunde bäras omkring i terrängen och fungera under alla tänkbara väderleksförhållanden. Den var byggd med transistorteknik (diskreta komponenter).

clip_image010

Artillerieldledningssystem 719, Arte 719

Stationen fanns i såväl fast som rörligt utförande. I fast utförande ingick stationen i batteri 7,5 cm m/57 resp 15,2 cm m/51 och som rörligt utförande i Rörlig Spärrbataljon. Den fanns också som mätstation vid vissa 12/70-batterier.

clip_image012

Berganläggning

Berganläggningarna var byggnadsmässigt lika och kunde se ut enligt bilden

clip_image014