Medlemssida för S1 Musei vänner


Välkomna till S1 musei vänners medlemssida. Här finns information till dig som är medlem i föreningen.


Till de som ännu ej erlagt årsavgift, får vi be om en snar inbetalning. Årsavgiften är minst 50:- och inbetalas vänligen till pgo 1670420-7. Höj gärna beloppet !

Glöm inte ange avsändare.

Ditt medlemskap är värdefullt för föreningens verksamhet och vi tackar på förhand för att du vill fortsätta att stödja föreningen.