Välkommen till Teleseum

TELESEUM skall vara Sveriges telemuseum med inriktning mot civil och militär kommunikation för ledningssystem.

TELESEUM kommer att etableras och utvecklas utifrån de ledningssystem och föremål som använts under främst Kalla kriget och som finns bevarade från armén, marinen och flygvapnet, som samlats inom ramen för Försvarets Historiska Telesamlingar (FHT).
Därutöver finns miljöer och föremål från Rikets högsta ledning bevarade.