Utställningen ”Innan Ethernet och PC fanns”

Vi har med stöd av FMLS TS Ref tagit fram en liten utställning som ger exempel på ändutrustningar historiskt sett innan datorer fanns. Utställningen visas i lokalerna som FM UtvC har i Stenvreten, Enköping och har till syfte att visa besökare, främst de som inte upplevt annat än datorer, hur försvarets personal kommunicerade i svunna tider.

Klicka på ”krysset” i listen nedanför bilden så kan du här se utställningen som ett bildspel.