Fältsignalcompagniet

Vid museet finns Fältsignalcompagniet som uppsättes vid de tillfällen då museet deltar i arrangemang av olika karaktär. Kompanichef tillsättes för varje uppvisningstillfälle.
Kompaniet har som uppgift att;

 • Förevisa traditioner från Fälttelegrafkåren och Signaltrupperna och har som syfte att återskapa hur radio-, telefon- och linjetjänsten bedrevs under andra världskriget och Kalla kriget.
 • Visa äldre tiders militärliv, framför allt från Fälttelegrafkåren och Signaltrupperna
 • Minnas traditioner, seder och föremål från soldater som tjänstgjorde under VK II och Kalla kriget

Uppträder med ett 10-tal kärror och fordon.

Fältsignalcompagniet deltar regelmässigt vid regementets dag och uppvisningskör med fordon som är aktuella för dagen och förevisar dessa vid uppställd plats.

Compagniet uppträder även vid andra tillfällen och kan då helt anpassa utrustning, uniformer och verksamhet till aktuell aktivitet.

 

Materiel som Compagniet disponerar

 • Lätt kabeltraktorgrupp 1950-tal, dragen av traktor.
 • Radiolänkgrupp RL 320, materiel som upprättas i förläggningstält, 1950-tal
 • Radiolänkgrupp RL 340 i radiolänkterrängbil 13, 1970-tal
 • Bärbara radiostationer av olika modeller
 • Fälttelefoner och fälttelefonväxlar av olika modeller
 • Kokvagn m/1937
 • Stationsvagn m/1887, anspänd med två hästar
 • Förläggnings- och stabstält av olika modeller
 • Uniformer av varierande årgångar och modeller