Uniformer

”Den svarta kragspegeln samt den strålande stjärnan”

”Bärande av m/ä Fortifikationens uniform”

Föreningen har ett utbud på gamla uniformer som kan hyras.
Föreningen förvarar Officerskårens uniformer, som kan hyras av officersföreningens medlemmar.