Grisslehamn

Bilder från resan till Grisslehamn 2015-05-30.

Invigingen av Optiska Telegrafen, Edelkrantz semafor.