Välkommen till Teleseum

Materiel från 30-talet (de sk glasbilderna)

A-0034a
A-0047
A-0050
A-0053
A-0055
A-0056
A-0057
A-0058
A-0061
A-0090
A-0091
A-0099
A-0100
A-0101
B-0001
B-0002
B-0003
B-0007
B-0009
B-0011
B-0012
B-0013
B-0014
B-0015
B-0018
B-0020
B-0025
B-0026

Ledord för TELESEUM verksamhet och koncept är:

Utgår från ledning av stridskrafterna under kalla kriget.

  • Redovisa grunder i ledning av olika typer av stridskrafter inom domänerna armé, marin, flyg och logistik. Ledning skall också tydliggöra de olika ledningsnivåerna från den politiska/högsta ledningen, ÖB, MB, Fo, Marinkommando, Flygkommando och Fördelning
  • Ledning av totalförsvar
  • Historisk odyssé över ledning från Vårdkase till Satellit
  • Tydliggöra utveckling av signalspaning och signalskydd
  • Ledning från skyddade ledningscentraler samt fältgrupperade staber
  • Utvikning ledning under första/andra världskriget och hur ledning genomförs idag
  • Koppling till industrins medverkan i ledningssystemens utveckling från kalla kriget till idag

Detta område skall ha ett stort genomslag och visa vikten av industriutvecklingen som skedde med de beställningar som FM lade på produktutveckling av telekom och ledningssystem, vilket är grunden till vårt moderna kommunikationssamhälle.

Svensk industri var världsledande i utvecklingen.

  • Upplevelsebaserad inlärning som stimulans för den nyfikna publiken

 

Handlingsregler:

  • Viktiga föremål som visualiserar ledning av olika stridskrafter skall ingå, ex ledning av stridsflygplan, ubåt/ytföretag, fjärrstridsförband, brigad och bataljon och högre ledningsplats
  • Tidstypiska föremål som redovisar ledningssystemets mångfald från vårdkase till telefon/data och civila ledningssystem under 1900-talet, samt även fragment av svensk försvarshistoria.