Välkommen till Teleseum

TELESEUM skall vara Sveriges telemuseum med inriktning mot civil och militär kommunikation.

TELESEUM kommer att etableras och utvecklas utifrån de föremål som bevarats i bl.a. Enköping samt föremål från armén, marinen och flygvapnet som samlats inom ramen för Försvarets Historiska Telesamlingar (FHT).
Därutöver finns miljöer och föremål från Rikets högsta ledning bevarade.