Välkommen till Teleseum

TELESEUM skall vara Sveriges telemuseum med inriktning mot civil och militär kommunikation.

TELESEUM kommer att etableras och utvecklas utifrån de föremål som bevarats av Garnisonsmuseet vid Ledningsregementet i Enköping samt föremål från armén, marinen och flygvapnet som samlats inom ramen för Försvarets Historiska Telesamlingar (FHT).

Därutöver finns miljöer och föremål från Rikets högsta ledning bevarade.

Materiel från 30-talet

B-0026
B-0025
B-0014
B-0012
B-0011
B-0007
A-0090
B-0020
B-0018
A-0101
B-0001
A-0056
B-0009
B-0003
A-0057
B-0015
A-0099
A-0100
A-0061
A-0058
A-0055
A-0091
B-0002
A-0053
A-0050
A-0047
A-0034a
A-0020
A-0014
A-0015
A-0016
A-0012
A-0027
A-0025
A-0007
A-0008
A-0026
A-0021
A-0028