S1 Musei Vänner


 • Föreningen S1 Musei Vänner är en ideell stödförening vars främsta syfte är att främja intresset för utvecklingen av det nya museet TELESEUM.
 • Föreningen skall verka för att militärhistoriskt och från det civila försvaret intressant materiel tas om hand och sparas.
 • Föreningen skall understödja vid utveckling av det nya museet.
 • Föreningen skall medverka vid och ordna med museiträffar av olika slag med arbetsdagar, militärhistoriskt intressanta föredrag, resor mm och intressera medlemmar till att hjälpa till i museiverksamheten.
 • Föreningen skall sprida information om museet samt att vid sidan av och tillsammans med befintliga  kamratföreningar musealt vårda och bevara minnen från förbanden;
  • Upplands Regemente (I 8)
  • Göta Livgarde (P1) och dess föregångare
  • S1 B och dess efterföljare
  • S1 Sk och dess efterföljare.

Ditt bidrag kan vara allt ifrån ett ”passivt medlemskap” till ett aktivt deltagande i föreningens verksamhet, alla är lika välkomna.

Vill du bli medlem och stötta  museiverksamheten i Enköpings Garnison, så är det bara att betala in medlemsavgiften på bg 5598-3167  eller swish  123 429 47 57.
Årsavgiften är 50 kr.
Glöm inte ange namn, adress och gärna e-postadress.

Du är alltid välkommen att delta i föreningens aktiviteter, se kalendarium.
Kontakta Anders Gustafsson för inpassering.

Postadress är:  S1 Musei Vänner, Pl 920, 749 81 Enköping

Telefon: 0708 272 697
E-mail : info(snabela)teleseum.se

Styrelse

Ordförande Anders Gustafsson

Sekreterare Per Nordlander

Kassör Klas-Olof Ohlsson

Ledamöter    Kent Jacobsson

                     Mats Sjöström

                     Ulf Johansson

                     Olle Stedt

Bli medlem och ge ditt stöd till verksamheten!

Vi söker även sponsorer som vill bidra till renoveringsprojekten eller
som på annat sätt vill hjälpa till med stöd till verksamheten.

Föreningen producerar och ger ut medlemsbladet Fältsignalen .