Kortvåg

Bakgrund

På inbjudan av Teleseum har FRO Södermanland och FRO Enköping genomfört en demonstration av äldre kortvågsradiomateriel i Försvarsmakten.
Demonstrationen genomfördes under Ledningsregementet (LedR) Regementets Dag den 27 sept 2014 i Enköping och gick ut på att visa realistiskt hur ett regionalt samband kunde genomföras på milo- och fördelningsnivå under senare delen av 1970-talet.

Under 60-talet byggdes också ett fast kortvågskommunikationsnät, LOPRA och FRO Södermanland har dragit sitt strå till stacken genom att överta drift och underhåll av en de allra sista existerande LOPRA- anläggningarna, US10, i Flen.

Demonstrationen hoppas vi blir ett stående inslag på Regementets Dag framöver.

Om Frivilliga Radioorganisationen, FRO

FRO är en frivillig totalförsvarsorganisation för Dig som är intresserad av radio-, tele- och data- kommunikation. Svenska såväl som utländska medborgare bosatta i Sverige kan bli medlemmar.
Utan fungerande kommunikation är det svårt att leda en insats eller övning.
I FRO finns kunskaper och resurser för att medverka till bra kommunikationer inom Försvarsmakten och inom samhällets krisberedskap. Många av våra medlemmar har eller har haft viktiga specialistfunktioner inom vårt intresseområde i vårt samhälle.
En del av vår verksamhet består av träffar med avancerad utbildning som ett viktigt inslag. De enskilda förbunden hjälper ofta idrottsklubbar och andra ideella organisationer med sambandsservice vid tävlingar och stora arrangemang. FRO rekryterar vuxna och ungdomar; de får en bra inblick i FRO verksamhet och särskilt ungdomarna har kul medan de lär sig viktiga saker, utvecklar sig och förbereder sig för vuxenlivet.
FRO har mångårig erfarenhet i att öva och utbilda för att kunna förstärka med sambandsresurser, där det behövs t.ex. vid större olyckor, skogsbränder, eftersök m.m. FRO har egen materiel och utbildad personal, som är samövade. Våra uppgifter sammanfattas i vår slogan: ”Radio, tele och data i samhällets tjänst”.

Om demonstrationen den 27 september 2014

Vid en av Försvarsmaktens anläggningar i Södermanland, här kallad ”Anläggningen” där en del av den sparade sambandsfordonssamlingen finns, pågår renovering av en Ra 630 och en UN-radiohytt. Avsikten är att de skall kunna visas och vara i trafik under Regementets Dag vid LedR i Enköping.

Så här var det tänkt att fungera under LedR Regementets Dag 27 sept. 2014 i Enköping:

Bild