Soldattorp

Till museet hör ett Soldattorp, som är beläget bakom militärrestauranten. Torpet är nybyggt på ålderdomligt sätt som ett utbildningsprojekt för snickarelever. Det invigdes den 6 juni 1993 under högtidliga former.Torp-litet1

Konsult för projektet var en sakkunnig från Dalarnas museum.
Torpet visar hur en indelt soldat och hans familj bodde och levde i slutet av 1800-talet under indelningsverkets tid och i bodarna finns möbler, husgeråd och föremål från soldattorpet på Polacksbacken, Upplands Regementes gamla kasernområde i Uppsala. Dessutom finns många föremål som skänkts på senare tid.
Besökare anmärker ofta på att det är för högt i tak inne i stugan och att spismuren ej syns på baksidan.
Detta är helt riktiga iakttagelser, höjden beror på att ett varv extra lades på för att underlätta det moderna nyttjandet. Att spismuren ej syns på baksidan, kan nog anses vara ett missförstånd vid byggnationen och därför råder i princip eldningsförbud i torpet.
Torpet på Polacksbacken byggdes ursprungligen omkring 1860 på Vittulfsbergs gård nordost om Uppsala. Det tillhörde rote 160 Rasbo kompani, Upplands Regemente.
Den indelte soldaten som bodde i torpet var 116 Rask, indelt knekt åren 1886 – 1904.
Torpet monterades ner och fördes, vintern 1932, till Polacksbacken och byggdes upp återigen, samma år, av indelta knektar vid regementet.
När S 1 år 1982 flyttade till Enköping kunde torpet, av olika anledningar, ej flyttas med.
Torpet flyttades emellertid 2005 till friluftsmuseet Disagården i Gamla Uppsala och återinvigdes där den 18 aug 2013.