Folke Bernadotte

Folke Bernadotte
och
De vita bussarna

 

Folke Bernadotte skrev själv om aktionen med de vita bussarna i Slutet.
Mina humanitära förhandlingar i Tyskland våren 1945 och deras politiska följder
, som utgavs i juni samma år.
Han återger de diplomatiska samtal med bland andra Himmler som möjliggjorde räddningsarbetet,
skildrar personer han kom i kontakt med och ett koncentrationsläger.
Vad formar en människa? Vad är en bragd? Vad avgör ett öde?

Torsdagen den 25 april kl 19.00

Plats:  Enköpings bibliotek
Ågatan 29, Enköping

Föreläsare:
Andreas Quistberg
Fredens Hus, Uppsala 

Välkommen

Resume:

Torsdagen den 25 april genomförde Teleseum vårens föredragskväll i Enköpings huvudbibliotek då Andreas Quistberg berättade om de vita bussarna och Folke Bernadottes roll.
35 personer tog del av den intressanta föreläsningen och bidrog med många frågor, som därigenom gjorde föredragningen än mer intressant.
Föredragningen förtydligade bilden av att det fanns ett intresse från både Norsk och Dansk sida att rädda de nordiska fångarna i de tyska fånglägren och att det i första hand var en samverkan mellan Heinrich Himmler och Folke Bernadotte, som möjliggjorde att de nordiska fångarna skulle kunna hämtas. Genom att Himmler vid denna tidpunkt ville komma i bättre dager hos de allierade då han förmodligen insåg att kriget var förlorat och skulle hamna i fångenskap hos de allierade.
Att de nordiska fångarna först skulle samlas i lägret Neuengamme innan avtransport till Skandinavien krävdes dock att de kunde beredas plats där, vilket gjordes genom att de vita bussarna transporterade lägrets fångar till andra fångläger i Tyskland, visserligen under protest eftersom det var där ett Röda kors uppdrag men blev ett Tyskt krav för att kunna få loss de skandinaviska fångar från Neuengamme. Något som man inte vill uppmärksamma i samband med räddningsuppdraget.
Att det inte bara var bussar som deltog utan ca 35 fordon och att de sedan var vita berodde på att de egentligen var militärfordon, som man från luften inte kunde särskilja från fiendernas vid flyganfall från de allierade, därför målades de vita. Något som bestämdes så sent att det målades vita t o m under färden till Danmark –Tyskland.
Det finns en journalfilm från mottagningen av de vita bussarna i Malmö bl a.

Andreas Quistberg, som arbetar på Fredens hus i Uppsala, redogjorde inledningsvis  lite om Folke Bernadotte och lade övrig tid på insatserna med de vita bussarna. Berörde på slutet lite om Folke Benadottes fortsatta uppdrag som medlare i Israel-Palestina på FNs Säkerhetsråds uppdrag.
Andreas Quistberg är beredd att komma tillbaka i höst och berätta om Dag Hammarskjöld.