Uniformer

Uniform m/ä för kungl Fortifikationen

Den svarta kragspegeln samt den strålande stjärnan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen har ett utbud på gamla uniformer som kan hyras.
Föreningen förvarar Officerskårens uniformer, som kan hyras av officersföreningens medlemmar.