Välkomna

Tisdagsgruppen fortsätter sitt arbete med jobb på fordon och annan materiel, omflyttningar i museet mm. Detta betyder att alla kunskapsområden behövs, som t ex radio, krypto, sambandstjänst, identifiera personer på fotografier mm.

Vi träffas varje helgfri tisdag mellan kl 0830 – 0930, sen jobbar vi så länge vi orkar och vill under dagen.
Museet kommer att få större lokaler, varför det behövs mer arbetskraft för att iordningsställa dessa.

Kontakta Anders Gustafsson tfn 070-827 26 97 för inpassering.
Tel till museet: 0171 157132

Author: Roland Thorsson