Enköpingsmässan

Teleseum på Enköpingsmässan

Av Roland Thorsson

Den 21–22 april 2017 genomförde Expo Enköping en företagsmässa i Enköpings idrottshall för 6:e året i rad. Teleseum fick erbjudande att delta till ett reducerat pris och styrelsen tog snabbt ett besluta att delta med syftet att skapa kontakter inför etableringen av Teleseum utanför regementet.

Som vanligt var det Anders G som tog tag i saken och skissade upp utseendet på montern som på grund av den korta tiden måste innehålla mer eller mindre redan befintlig materiel.

Hela styrelsen anmälde sig frivilliga att bygga och bemanna montern. Byggnationen förbereddes i Byggnad 26 under veckorna före och på torsdagen för utställningen transporterades materielen till idrottshallen och maskeringsnät och fonden kom upp helt enligt planerna.  Även fjärrskrivare och dator och TV för bildspel och film kom på plats men det visade sig att varken dator eller TV höll tillräcklig kvalitet varför en 50 tums bildskärm lånades och installerades i all hast på eftermiddagen.

På fredagen beväpnade vi oss med broschyrer och godis i god tid innan VIP-gästerna anlände klockan 10. Sedan var det full fart ända till 17.30. Vår ordförande och Leif K for som skållade troll mellan montrarna och jagade politiker, befattningshavare och andra potentater och återkom då och då till montern med det ena positiva beskedet efter det andra.

Vid montern var det också diskussioner om etablering av Teleseum men faktiskt också ett stort inslag av försvarsupplysning. Det märks att försvaret fått en betydligt mer framträdande roll i debatt-Sverige.

Glädjande var det många företagare som menade att det skulle vara bra för dem och kommunen att ha Teleseum för att locka hit folk.

Lördagen präglades av att besökarna i stor utsträckning var där som privatpersoner vilket innebar ännu mer försvarsupplysning och mer karamellutdelning.

Klockan 16.01 var det tillåtet att bryta montrarna och klockan 16.30 var Teleseum ute ur lokalen! Väl organiserad och genomförd reträtt, som vanligt.

Sammantaget måste man säga att denna insats var väl värd pengarna och arbetet. Vad det exakt kommer att leda till får framtiden utvisa men det vore konstigt om vi inte har etablerat Teleseum 2019.

Ordförande tackar styrelsen och alla som hjälp till med detta och hoppas kunna genomföra motsvarande i Uppsala vid tillfälle.