Enköpingsmässan 2018

Teleseum på Enköpingsmässan 2018

Av Roland Thorsson

Teleseum på Enköpingsmässan igen
Den 21–22 april 2018 genomfördes företagsmässan i Enköpings idrottshall. Teleseum deltog med syftet att informera om museets existens och försöka ragga nya intresserade medlemmar samt bjuda in besökare till vårt museum den 5:e maj.
Som vanligt var det Anders G som tog tag i saken och skissade upp ett utseende på montern som skulle locka besökare.

Flera medlemmar anmälde sig frivilliga att bygga och bemanna montern. Byggnationen förbereddes i Byggnad 26 under veckorna före och på torsdagen transporterades materielen till idrottshallen och maskeringsnät och fonden kom upp helt enligt planerna. I år ville våra flygare bidra så med mycken mankraft kom flygstridsledarplatsen in i montern och kunde startas. På väggen bakom monterades 55”-skärmen som bl.a. visade filmen om avvisning av främmande flyg över Gotland. Det blev mycket uppskattat.

Klas-Olof ordnade fram ett AT-nummer som vi anslöt en TFNAPP m/37 med fingerskiva till.
På fredagen beväpnade vi oss med broschyrer och godis i god. Sedan var det full fart ända till 17.30.
Vår monter var välbesökt, kanske bland de mest besökta på hela mässan! Som vanligt ett stort inslag av försvarsupplysning. Det märks att försvaret fått en betydligt mer framträdande roll i debatt-Sverige. Många ungdomar med frågor om värnplikt och jobb. Märkligt att inte LedR deltar…
Vår etablering var ju inte något huvudmål men en hel del politiker fick information i alla fall, särskilt av Leif.
Lördagen präglades av att besökarna i stor utsträckning var där som privatpersoner vilket innebar ännu mer försvarsupplysning och mer karamellutdelning.
Det var riktigt roligt att se ungdomars lycka när de kunde etablera ett samtal från vår fälttelefon.
Sammantaget måste man säga att denna insats var väl värd pengarna och arbetet. Vad det exakt kommer att leda till får framtiden utvisa men vi får i alla fall en del besökare den 5:e maj.
Ordförande tackar alla som hjälp till med detta. Bra jobbat!

Author: Roland Thorsson