Verksamhet 2020

Verksamhet 2020

Planerade och pågående aktiviteter i museet 2020

Fotografier
Vårt enormt stora fotoarkiv är under identifiering, scanning och katalogisering, så att vi får in bilderna digitalt och visa dem både i museet och på sajten Digitalt museum.

Böcker – instruktioner – reglementen
Arbete pågår med att ordna och katalogisera alla de böcker, reglementen och instruktioner som finns.
Kontinuerligt pågår arbetet med den stora boksamlingen för att få ordning på den, registrerad och exponerad i bokhyllor.

Marinen
För SESUB 9000 planerar vi för att sätta några plastfilmer (oleat) framför bildskärmarna för att simulera radarbilder

Anm 2020-07-15: Det är nu klart

Flyget

Arbete pågår med renovering av en Signalstationsvagn och det finns utrymme för fler gamla signalister från Flyget att hugga i där.

Som ett komplement till det driftsatta rrgc/T systemet har en fristående operatörsplats till rrgc, byggts i museet för att inte behöva starta upp hela rrgc/T vid mindre visningar. Arbete med utveckling av den pågår.

Anm 2020-07-15: Den är nu klar

Ytterligare arbeten

Renovering av en Ra-630 och en UN radiohytt från Cypern/Libanon pågår och här vill vi gärna ha kontakt med gamla gnistar från Cypern och Libanonmissionerna, samt folk som kan ”laga radio”.
Arbete har påbörjats med en Artrac-hytt.

Ra-620 (hela systemet) står på tur.

Radar

Arbetet med uppfräschning av en radarstation PS 04 från luftvärnet har igångsatts och det återstår nu arbete med antennen.
Det finns utrymme för fler ”gubbar” att komma med och jobba med den.

Övrigt

För att driva på utvecklingen behöver vi förstärka personalstyrkan med t ex
– uniformsmästare
– motortekniker
– signaltekniker
– AV tekniker
– power-point ”mästare”, göra interaktiva bildspel
– bibliotekarie
– film och bild
– ”föreståndare” till Torpet
– snickare
– lednings- och sambandsfolk av alla kategorier

Det finns alltid utrymme för fler att komma med och ta tag i uppgifter av varierande slag.

Author: Roland Thorsson