Verksamhet 2017

Planerade och pågående aktiviteter i museet  2017

Fotografier
Vårt enormt stora fotoarkiv är under identifiering, scanning och katalogisering, så att vi får in bilderna digitalt och visa dem både i museet och t ex på sajten Digitalt museum.

Böcker – instruktioner – reglementen
Arbete pågår med att ordna och katalogisera alla de böcker, reglementen och instruktioner som finns.
Kontinuerligt pågår arbetet med den stora boksamlingen för att få ordning på den, registrerad och exponerad i bokhyllor.

Marinen
Arbete med att förenkla uppstartning av STRIKA system vid Teleseum och andra museer som har STRIKA har fullföljts och är avslutat.

En SESUB 9000 har driftsatts i museet. Själva den tekniska driftsättningen är i stort sett klar, dock har vi just nu lite problem med uppstartprocessen för att kunna visa systemet, arbete pågår för att lösa detta.

Flyget
Arbetet med att renovera en PJ 21/R startade i september 2010 och slutfördes in för julen 2014. Arbetet genomfördes i Linköping. Fortsättning kommer att bli med diverse andra flygsystem, kontakta museet på mail , eller kontakta Gillis direkt om du vill/kan vara med.

I Kristianstad pågår ett projekt med renovering av en datamaskin DS 9000. DS 9000 är ett system som togs i bruk under tidigt 1960-tal för flygstridsledning.

Arbete pågår med renovering av en Signalstationsvagn och det finns utrymme för fler gamla signalister från Flyget att hugga i där.

Som ett komplement till det driftsatta rrgc/T systemet har en fristående operatörsplats till rrgc, byggts i museet för att inte behöva starta upp hela rrgc/T vid mindre visningar.

Ytterligare arbeten
I vårt magasin finns ett flertal sambandsfordon av olika typer som behöver tillsyn och iordningställas.Just nu pågår arbete med att iordningställa tre radiolkänkfordon.
Alla fordon och hytter skall kunna nyttjas vid evenemang av olika slag.

Renovering av en Signalkontrollhytt har i stort sett slutförts. Återstår att upprätta antenner och göra slutprov av alla enheter.

Renovering av en Sambandshytt och en Radiolänkcentralhytt pågår. Vi har diskuterat mycket om de skall bestyckas med både växel 40 DL och växel 15 DL, samt om det skall finnas fjärrskrift eller miltex i hytterna.
Nu lutar det åt att det blir enbart växel 40 DL och fjärrskrift för att enklare kunna köra system vid förevisningar och att allmänheten enklare skall kunna ”prova på”.

Renovering av en Ra-630 och en UN radiohytt från Cypern/Libanon pågår och här vill vi gärna ha kontakt med gamla gnistar från Cypern och Libanonmissionerna, samt folk som kan ”laga radio”. Även operatörer från FRO efterlyses.
Arbete har påbörjats med en Artrac-hytt, för att få den klar till Regementets dag i sept.

Ra-620 (hela systemet) står på tur.

En kabeltraktorkärra, för att visa hur en kabeltraktorgrupp såg ut skall iordningställas. Lite problem bara med kapellet, som behöver repareras och var finns det sadelmakare i Mälardalen som kan göra lite ”tyngre” arbeten ????

Arbetet med uppfräschning av en radarstation PS 04från luftvärnet  har igångsatts och det återstår nu arbete med antennen.
Det finns utrymme för fler ”gubbar” att komma med och jobba med den.

För att driva på utvecklingen behöver vi förstärka personalstyrkan med t ex
– marknadsförare
– ekonom
– motortekniker
– signaltekniker
– AV tekniker
– power-point ”mästare”, göra interaktiva bildspel
– bibliotekarie
– film och bild
– “föreståndare” till Torpet
– snickare
– lednings- och sambandsfolk av alla kategorier

Det finns alltid utrymme för fler att komma med och ta tag i uppgifter av varierande slag.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.