Strv 101

Inledning
Bifogar här mina intryck av Centurionen 350, som en rapport, med förslag till åtgärder.

Jag hoppas att detta kan bli en början på att återta upplevelsevärdet på denna ”pansarrelik”. Vagnen har också en självklar koppling till Kungliga Göta Livgarde (P1), vars pansar-minne lever vidare i dess kamratförening, där jag också är medlem. Vi vet att intresset för denna typ av maskin är stort, både hos ”de som var med” och allmänheten. Jag har naturligtvis idéer om möjliga verksamheter både med, och i anslutning till, denna vitt kända och historiska pjäs. Därför föreslår jag, att kamratföreningen involveras och blir en naturlig del i den framtida hanteringen av pansarartefakten 350. Varför inte utvidga ”Pansarsektionen/-delen”  i TELESEUM, till att också innehålla den engelska Centurionen, Mark 10; på svenska Strv 101, med  nr. 350?

Det är mycket som ska ske under våren, var år. Att då avsätta tid för att, på hög som låg höjd, tampas med en dammsugarslang, är kanske inte det första man prioriterar…..men…

……men, denna gången gäller det att rädda en Centurion; ett av de mest ”framgångsrika” stridsvagnskoncept någonsin. Och inte bara det – hur många dygn har vi inte;
färdats, sovit, klämt oss, bränt oss, klättrat o hoppat upp o ner, dubbeltrampat, styrspaksväxlat, kört fast, bandkrängt, slagit o klämt oss, skjutit, laddat, sprutat tryckolja, fört befäl, vårdat, bytt delar, spänt band, knackat bandbult, bärgat, bogserat, anfallit, försvarat, broddat, utbildat oss o andra, grävt o spolat  bandaggregat, gått in o ur eld-/stridsställning, tagit ur o satt i kilen, kollat oljan i rekylhäminrättningen, gjort åtg före/efter körning, dragit pjäsen, fettat in pjäsen, kokat thé, försökt att få upp/-ner värmen i stridsrummet, försökt att få ut krutgaserna ur stridsrummet, evakuerat vagnen p.g.a. att Primusvärmana flödade över (”blankvatten” av bensin över torngolvet), fyllt på med 68 blind-granater, lyft plåtarna, svarat på anrop, gett order, tagit emot order, verkställt order, kollat oljan i slutväxlarna, centrerat styrbromsarna, bytt sug o tryckoljefiltren/fläkt o generatorremmarna, skruvat med bottenproppar/-luckorna, pillat rätt på ksp-hylsor längs manöverstängerna, lastat på järnväg o transportsläp, haft förläggning på det värmande bakpansaret, färjat över fritt vatten, dito Utö, byggt-/kört över KB 4, vadat i fritt vatten, dykutbildats i AGA-divator (inför vadning), vårdat; tvättat o ångtvättat, smörjt och, inte minst, dammsugit i en Centurion?!

Dammsugarerfarenheten, i vårt militära CV, kommer nu till pass som första steg i bevarandet av 350.
Föreslår här tisdagar som möjlig dag för dammsugning. TELESEUM är då också igång med kaffe och dammsugare,
Museet ordnar även med overaller.

Arbeten

Dammsugarmöte 1
Mål: Trevlig samvaro och att minst dammsuga fö- o stridsrum samt få en bättre bild av vagnens skick.
Plats: Led R, Göta Gardesplanen, strv 350.
Utr: Oöm, gärna overall.
Tid: Tisdag   6 maj 2014 kl. 13:00 – 16:00

Målet nåddes; förarrum och stridsrum nu dammsuget (djuprengöring genomförs senare).

Erfarenheter:
– kontrollboken hittad i vagnen, dock verkar uppföljningen av oljebyten etc. saknas! (Att vidare undersöka)
– dammsugare bör vara en kraftigare typ, t.e.x. industridammsugare. Nu fastnade barren ideligen i slangen (vård pågick inom förbandet, så ont om dammsugare)
– bra med borstar, oljespray och torkpapper
– kan vara bra att komplettera med ett par långa skruvmejslar, som petverktyg, för bättre åtkomlighet
– handskar bra att få med i vårdarbetet
– en personlig termos med dryck, inte helt fel (tiden nu knapp att också gå iväg o fika någonstans, fast det bestämmer vi ju själva :-).
– det barrar en hel del på 350! Barr bär fukt! Ett tak, motsv, är verkligen motiverat också av skälet, att ingen Centurion är helt vattentät ovanifrån. Ett alternativ kan vara att täcka tornets ovansida och förarluckor med en anpassad gummiduk/press.

Dammsugarmöte 2, 
Tid:  Tisdag 20 maj 2014, kl. 13:00 – 16:00.
Arbete, samvaro o vädret excellent. Roland bjöd på kaffe.
Dock krävde en mindre sårskada (á la finger), krävde omplåstring (därav förslaget nedan, om handskar o sjvutr.)

Målet uppnått: Motor- och transrummet dammsuget o besiktigat (oljesmuts och minimalt med vatten i transrummet åtgärdas senare).

Utöver detta:
– rengjordes och monterades 2 x Ra 421 (lampan för kanalfönsterbelysningen, sändtagare 2, trasig. Sambandsprov av inre o yttre samband provas senare).
– packades 4 x kompletta teleutrustning bakom gruppchefsplatsen. Varje utr. har också, i sin påse som reserv, en RT-enhet med spiralsladd.
– lades i facket under lokalradioförstärkarenheten vid laddarplats; 2 x strupmickar (reserv), 1 x spiralsladd RT-enhet (reserv), 2 x handmikrotelefoner Ra 421 och 1 x handmikrotelefon för yttre bakre telefonanslutning den s.k. ”infanteritelefonen”.
– berättade Kalle, att vi får disponera ett av facken, i det höga plåtskjulet, utanför gamla teknikerskolan (minns Tyghantverkmästare Tegman med personal). Det vinterbonade skjulet är uppfört just för Strv 101. Facket blockeras nu av div. mtrl, som måste omfördelas på övrig yta (görs senare).
– ombads jag göra ett utkast på fortsatt arbetsplan, som alla får tycka till om.

Erfarenheter:
– Utmärkt med batterianslutning genom startkabel.
– Vårdmtrl. räckte väl. Kan kompletteras med kvast, stege och sjv-väska / första hjälpenmtrl. lätt att skära sig……
– Handskar bör komplettera overallen.

Inventeringsmöte 3

Tack Rolf, för dagens Inventeringsmöte 3. ”Perfekt väder” att vara i lä, när nordanvinden tryckte på för fullt.

Målet uppnått: Strv 350:s förrådsställda utrustning inventerad.
Det som saknas är bl.a. maskeringsnät, utrustning för att kontrollera rekylhäminrättningen o ksp m/39 med extrapipor och tbh.

Utöver detta så: ska vi också inventera i själva vagnen; prismor, div fack, fordonsbok etc. Befintlig utrustning är avbockad i handbok Strv 101 R, som nu förvaras i vagn 350. Viss överskottsmtrl fanns: bl.a. två rivare (till en annan vagn) två antenndelar nedre och en handmikrotelefon.

Inventeringsmöte 4
Tack för ett trevligt och effektivt arbete, som anpassades efter vädret (regnskurar) och behovet av att ”besiktiga” vinteruppställningsplatsen i garaget 88. Mötets mål uppnåddes inte till alla delar, så följande punkter ”restas” till senare möte-n:

– kvarstående inventering av saker som ska finnas i 350 (bl.a. reservstartvev till elverket, brandsläckarutr, prismor, bandplattor etc.
– borttagning av rostfläckar; bl.a. på golvet stridsrum  
– sambandsprov; all teleutr. internt 

Efter mötet kan konstateras, att:
–  kl: 13:23 genjöd etern av vagn 350:s återuppväckta ”röst” (Thord o Kent), efter mer än 24-års påtvingad pansarsömn, genom flera stringenta AS-anrop efter ”husse” SJ. K-G svarade för SJ, med TELESEUMs Ra 145, Upl i garage 88. En sändtagare Ra 421 kunde inte sända/ta emot (flera omkopplingar gjordes och rastn fick även byta plats i radiostället). Den felande 421:an lämnades, på av Anders G anvisad plats i garage 88, för utbyte mot en ”ny” station. Aktiviteterna övervakades av ordförande Bertil.

– Kent har nycklarna till vagnens låda nr. 1 (av K-G); där nycklarna till vagnens två hänglås förvaras.

– Kent har nyckel till TELESEUM, för åtkomst av nyckel till garage 88 (och kaffe….).

– Storleken på en batterilåda är L: 39,6 cm  B: 18,4 cm och D: återstår att mäta (regnet….). /Såg på nätet 4 st startbatterier (X-treme) á 135 AH för 1731:-/st x 4 = 6 924:-/

– Kaffet med kaka, på TELESEUM, smakade utmärkt och skratten blev många under återberättandet av en del P1-minnen. Vid kaffebordet även SC/LedR Fredrik W.

Fackmöte 5
Fackmöte 5 genomfördes i kamratlig samverkan den 26 aug 2014, inklusive födelsedagstårta med kaffe på TELESEUM, enligt;

Strv 350:
a) Montering av en utbytes-Ra 421 OK.
b) Sambandsprov AS-SJ, frekvens 4175 = OK/Intermittent kontaktfel i en av de extra handmikrotelefonerna.
c) Prov samtlig teleutrustning, på alla platser = Ej genomfört/prio på förrådet!
d) Innestående inventering av mtrl i själva vagnen = Ej genomfört/prio på förrådet!
e) Kontroll om det har läckt in något regnvatten = några mm vatten på mindre del av durken stridsrum.
f) Mätning av djupet på batterilådorna = OK/ 21 cm djup i batterilådorna (sammanställs med tidigare mått, för beställning av fasta 6v-batterier).

Förrådet:
a) Motstation (Ra 145) svara (SJ) vid sb-prov med 350 (AS) = OK.
b) Röjning/flytt av saker etc. för att få garageplatsen fri för infart för 350 = OK/mycket kvar att göra (blir mycket bra).
c) Städning = OK/ingår i pkt. b.

Att notera:
– K-G  är ”facklig ledare”, i förrådet (har samverkat med berörda och har en inredningsplan).
– Avfuktaren i 350 aktiv.
– Saker som ska slängas i förrådet, körs till N. Motorområdet för sortering enligt avfallsinstruktion.
– Det ser ut att bli mycket bra för vår 350, och oss, när vi rangerat klart i förrådet. Dock behöver vi ha flera längre arbetspass i närtid.

Fackmöte 6
Genomfördes i kamratlig samverkan, inklusive, också denna gång, en tårta vid fikat på TELESEUM, enligt;

Arbete By 88.

  • Demontering av pallplan (mycket skruvande, klängande i stege på ”hög höjd”).
  • Bortforsling av överskottsmtrl. (rena styrketräningen; minns fyshäftets rekommendationer hur en grupp kan träna samfällt, med bl.a. en stock e.d.y.).
  • Bortforsling av kasserad mtrl. till återvinningsstationen (två vändor med fullastad kärra).
  • Rangering av kvarstående mtrl. vid garageplatsen.
  • Grovstädning av garageplatsen.

Resultat: Vi har nu tillräcklig fri yta, för att kunna ta emot Strv 350. Återstår att detaljanpassa möblering och kvarstående pallställ. Inget arbete med 350 – pkt. förs med till nästa möte.

Fackmöte 7
Den 9 september, kl. 13:00 –16:00, som genomfördes i kamratlig samverkan, med fika på TELESEUM (ingen födelsedag denna gång), enligt;

Koncentrering på By 088 ma.a. begränsad tid. Kapmaskin med skyddsutr. lånades från N. Motoromr. – Kn Heydorn.
Vi bejakade att åka till Lagnöförrådet, Strängnäs, tisdagen den 23 sept och hämta 2 x ”besökarplattform” strv 101, inför den 26-27 sept.
Därför viktigt att, vid nästa möte, fackmöte 8, ”slutligt” förbereda vagnen, inför den 26-27 sept.

Fortsatt arbete i By 088
a) Anpassning (tillkapning) av pallställ och montering =  OK.
b) Anpassning av garageplatsen till kommande strv-underhåll =  OK.

Arbete Strv 350, (Inget arbete).

Resultat: Platsen, i By 088, nu anpassad till att ta emot 350, med vagnsmtrl. Inget arbete genomfördes med 350, dessa pkt. förs över till nästa möte.

Fackmöte 8
16 september, kl. 13:00 –16:00, genomfördes i kamratlig samverkan, med kaffe och blåbärslängd genom Rolf Lind, enligt;
Vädret på ett strålande humör. Fokus på att diskutera bl.a. förberedelser och genomförande, den 26-27 sept. Fick div uniformspersedlar, och lånade div förevisningsam, av Kn Thomas H.

Uppmärksammade att pallstället, i by 088, måste ”kryssäkras” innan användning.

Bestämdes, att vi inte åker till Strängnäs, nästa tisdag, utan istället satsar tiden på förberedelser 350, inför den 26-27 sept.

Provades en nyinköpt svart ”strvoverall”, som fick tjäna som ”riktoverall” i bedömning av vilka storlekar vi drar i övrigt. Overallen kommer att fungera som substitut för vår ”obefintliga” m/43-overall (jag kontaktar försäljningsstället och hör när de får in storlekar som passar oss alla (f.n. sex besättningsmedlemmar).

Arbete strv 350 
a) Prov samtlig teleutrustning, på alla besättningsplatser; internt och externt – frekvens 4175 (AS). = Ej genomfört
b) Prov handmikrotelefon. Ej genomfört
c) Innestående inventering av mtrl i själva vagnen. =  OK
d) Laddning av batterier – på sikt anskaffning av nya 6v batterier. = Kn Thomas H. laddar innan den 26 sept.

Fortsatt arbete i by 088
a) Ev. flyttning av mtrl. Strv 350 från ”mc-förrådet” till by 088. (Samverkan med Kn. Heydorn). Ej genomfört, avvaktar lås på pallkragar
b) Motstation till 350; frekvens 4175 (SJ).

Fackmöte 10 och 11
Fredagen den 26 september, kl. 07:30–16:00 (möte 10) och lördagen den 27 september, kl. 11:30 — 16:00 (möte 11)

Mötet genomfördes återigen i effektiv kamratlig samverkan. Vädret var, under båda dagarna, gott till strålande. Viss höstblåst krävde ”tröja på”.

De pansarsvarta, nyinköpta, overallerna passade utmärkt och påminde väl om strv-overall m/43 (det enda som saknades var benfickan). Med teleutrustningarna ”runt halsen” tog vi så emot besökarna, vilka uppskattas till c:a 500 personer, under de båda dagarna. Frågorna var många, stämningen mycket god och publiktrycket stundtals väldigt stort. En Centurion har alltså, ännu, en stor attraktionskraft. ”Besättningen 350”, tycker att det varit en mycket trevlig tjänstgöring, under dessa två sköna höstdagar. Ett speciellt tack till TELESEUM:s anordnare av grillkvällen, den 26 sept.

”Mötets” huvudinriktning fullföljt, enligt:

  • Gott värdskap.
  • Inga skador/olycksfall.
  • Inga skador/förluster mtrl.

Övrigt: Vagnen pressad, låst och avfuktare påslagen. Lånad vårdmtrl, blind am och batteri-laddare, återlämnat till förrådet MekS. I förrådet finns också kläddonationen från Kn TH (res.-nyckeln tillförd ”Kents nyckelknippa”).

Inget möte tisdag (30 sept), men ett ”planeringsmöte” angående vidare åtg med 350, är påkallat, och föreslås enligt nedan. Vagnen 350 bör, innan garagering för vidare underhåll, tvättas och smörjas.

Fackmöte 12
Tid: Torsdagen den 30 oktober, kl. 10:00–13:00
Mötet genomfördes i sedvanlig effektiv och kamratlig samvaro. Vädret härligt höstsoligt, med inledningsvis + 3 grader.

Mötets syfte delvis uppnått, enligt:
1. Garagering av strv 350, på N. motorområdet – Ja

2. I uppvärmt lånegarage – Nej
(”i sista minuten” – anvisades spolladan, där vagnen förvarats tidigare under kall årstid)

3. Händelsen avses dokumenteras – Ja

Kl. 10:05, påbörjades åtgärder före förflyttningen av 350, till vinteride; bl.a. tankades vagnen, i höger tank, med två x 20 L-dunkar…. Mängden bränsle skulle räcka till målet, enl. ”tank-mästaren”.

Efter 6 månaders stillestånd startades så elverket av K-G Hellquist. Morrisen svarade förvånansvärt snabbt på signalerna, från förarplats, och var snart uppe på sitt ”reglerade” laddningsvarvtal.

Tjurigare var dock H-motorn, vars förgasare verkade omättliga i törst på bensinsupar, som rikligt tilldelades, från förarplats, medelst ett hörbart gaspedalsklapprande. Alltså vila – och på´n igen……Nu vaknade plötsligt RR-V12:an; kondensmolnen, ur avgasrören, spreds vackert i den svala höstluften. Ljudet var, för Centurion-kännare, den så sköna som unika ”Centurion-sången”, d.v.s. en ”förförisk” blandning av motor- och fläktljud.

Med Thomas Heydorn vid spakarna, K-G Hellquist på vagnchefsplats, Roland Stenberg, Thord Hörberg som laddare och en intresserad soldat, från LedR (Stridsfordon 90), på bakpansaret, backade så 350 av sommarens uppställningsplats. Väl ute på Gardesplanen (GP), valdes att lämna via ”huvudingången”; d.v.s. rakt fram mot matsalen, sedan höger. Rolf Lind och jag själv dokumenterade förflyttningen, från mark och bil, hela vägen ner till N. Motorområdet. Vid andra högersvängen, efter GP, var så vagnen ute på den stenlagda vägen – och satte nu verkligen fart. Vi noterade vår bils hastighetsmätare till 40 km/tim, när 350 plötsligt stannade….. Va, gick den sönder….håller andan….. näe SOPPATORSK!

Tankmästaren underströk att hans beräkning inte varit den bästa…… men heders åt honom; en ny dunk var snabbt på plats och ”istoppad” 350, inom en minut. Glada, att det inte varit något allvarligt fel, som orsakat stoppet, återtog vi positionerna för transport. Det hanns med en ”urdragning till”, på den återstående raksträckan till ”Spolladan”, som blev slutmålet. Transportljudet från en Centurion i 35 km/tim, är mycket imponerande.
Väl framme, backades vagnen in i ett av facken, för att senare täckas och avfuktas.

Mötet avslutades med lunch i regmatsalen.