Medlemssida för Teleseum

Välkomna till Teleseums medlemssida. Här finns information till dig som är medlem i föreningen.

Årsmötesprotokoll 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Länk till Modul-sidan

Årsmötesprotokoll 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Årsmötesprotokoll 2018
STADGAR 2018-04-12

Jubileumsutställningen

Tisdagsgruppen fortsätter sitt arbete med jobb på fordon och annan materiel, omflyttningar i museet mm. Detta betyder att alla kunskapsområden behövs, som t ex radio, krypto, sambandstjänst, identifiera personer på fotografier mm.

Vi träffas varje helgfri tisdag mellan kl 0830 – 0930, sen jobbar vi så länge vi orkar och vill under dagen.
Museet kommer att få större lokaler, varför det behövs mer arbetskraft för att iordningställa dessa.

Kontakta Anders Gustafsson tfn 070-827 26 97.
Tel till museet: 0171 157132