Teleseum

Föreningen Teleseum har i och med en extra stämma den 2 september 2020 upphört. Föreningens tillgångar har överlåtits till föreningen S1 musei vänner.
Den föreningen ska vi nästa ordinarie möte byta namn för att bättre rubricera verksamheten och namnet Teleseum ska vara en del i det nya namnet. Just nu är Teleseums vänner ett hett tips men medlemmarna ombedes inkomma med synpunkter och andra förslag.

I avvaktan på ny organisation gäller fortfarande:
Postadress:
Teleseum
Box 13
745 21  Enköping
E-post:  info(snabela)teleseum.se
Hemsida:  www.teleseum.se
Telefon: 0708 272 697
Kontaktperson är Anders Gustafsson (tf ordförande i S1 Musei vänner) tfn 0708-272 697