Teleseum

Aktiviteter

För att skapa och driva det nya museet i Enköping har bildats föreningen, TELESEUM, Försvarshistoriska Telemuseet i Enköping.
Syftet med museet är att bevara och förevisa det försvarshistoriska arvet av tele-, sambands- och ledningssystem från Rikets ledning
till enskilda utrustningar inom totalförsvaret och utgöra en mötesplats för kulturhistoriska evenemang av olika slag med totalförsvarsanknytning.
Museet skall även kunna användas för marknads- kommunikations- och produktlanseringar vid industrin och det lokala näringslivet.
Museet skall ha en hög grad av interaktivitet och där så långt möjligt utrustningar och system skall vara fungerande.
Samverkan skall erbjudas skolor och föreningsliv i Enköping med dess omnejd.

Föreningen skall även hantera det historiska arvet från signaltrupperna och Upplands regemente.

Styrelsen består av:
Ordförande:                                   Anders Lindström
Vice ordförande
                            Leif Küller
Sekreterare:                                   Vakant
Kassör:                                            Håkan Lidenholm
Bitr kassör / C Föremålsgrp      
Anders Gustafsson
Ledamöter:                                    Stefan Ryding-Berg , Rolf Kroon, Sten Yondt och Ulf Johansson

Adress till föreningen
Postadress: TELESEUM,  Pl 920,  749 81  ENKÖPING
E-post:  info(snabela)teleseum.se
Hemsida:  www.teleseum.se
Telefon: 0708 272 697
Fax: 0171-157 091

Föreningens kontaktperson är Anders Gustafsson tfn 0708-272 697

Arbetet med museet stöds även av föreningen S1 Musei vänner.