Teleseum

Aktiviteter

För att skapa och driva det nya museet i Enköping har bildats föreningen, TELESEUM, Försvarshistoriska Telemuseet i Enköping.

Styrelsen består av:
Ordförande:                                   Anders Lindström
Vice ordförande
                            Leif Küller
Sekreterare:                                   Vakant
Kassör:                                            Håkan Lidenholm
Bitr kassör / C Föremålsgrp      
Anders Gustafsson
Ledamöter:                                    Stefan Ryding-Berg , Rolf Kroon, Sten Yondt och Ulf Johansson

Adress till föreningen
Postadress: TELESEUM,  Pl 920,  749 81  ENKÖPING
E-post:  info(snabela)teleseum.se
Hemsida:  www.teleseum.se
Telefon: 0708 272 697
Fax: 0171-157 091

Föreningens kontaktperson är Anders Gustafsson tfn 0708-272 697

Arbetet med museet stöds även av föreningen S1 Musei vänner.